Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Gardino g. 22, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gardino g.22, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0072:369

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis – Kita; Esamas ir būsimas žemės sklypo naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama ir būsima statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai);

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus architektūros studija“,

Algimantas Pliučas; ap@vas.lt; mob. +370 61572811;

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

K.P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti adresu P.Lukšio g. 32, IV aukštas, Vilniuje, nuo 2020-05-05 iki 2020-05-25 darbo dienomis nuo 15.00 iki 17.00 val., susiderinus laiką iš anksto – telefonu (+370 615 72811).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: ap@vas.lt, iki 2020-05-25

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. gegužės 25 d., 17:00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqfumtrjojHddkvhjMGnvk2Gdpma45dAy8

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D modelis: https://arcg.is/0f1a4r

2021-02-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.