Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Gardino g.22, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gardino g.22, Vilnius, sklypo kadastrinis Nr. 0101/0072:3

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama ir būsima naudojimo paskirtis – kita;
Naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama ir būsima statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA“,
Algimantas Pliučas; ap@vas.lt; mob. +37061572811;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
K.P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti adresu Gardino g.22-6, Vilniuje iki 2018-07-27 darbo dienomis nuo 15.00 iki 17.00 val., susiderinus laiką iš anksto – telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.paštu: ap@vas.lt, iki 2018-07-27

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks 2018-07-27 nuo 17:30  adresu gardino g.22-6, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2018-08-22
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.