Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Geležinkelio g. 17, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Geležinkelio g. 17, Vilnius, žemės sklypo kadastr. Nr. 0101/0056:130

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama – kitos paskirties žemė, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama – sandėliavimo, numatoma – daugiabutis gyvenamasis namas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Infostudija“, Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius, PV Vincas Brezgys, el.p.:
vincas.br@gmail.com , tel. +370 659 59114.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
G.J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su parengtais pasiūlymais galima susipažinti iki 2018-05-25 UAB „Infostudija“, III a., kabinetas „Architektai“, Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius, +370 699 19403, darbo dienomis nuo 15:00 iki 17:00 val. (laiką pageidautina iš anksto susiderinti telefonu) i www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2018-05-25, el.p.: vincas.br@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2018 m. gegužės 25 d., 17:30 val. UAB „Infostudija“, III a., kabinete „Architektai“, Krokuvos g. 8, Vilniuje

Atsisiųsti priedą. 

2018-10-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą