Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Geležinkelio g.3, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Geležinkelio g.3, Vilnius, 0101/0057:222

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, esama-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatųū teritorijos, numatoma-daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Audronė Banionienė, audroban@gmail.com

tel.868743701

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Naugarduko g.15, Vilnius, tel.868743701, darbo dienomis nuo15 iki 17:30val., suderinus laiką telefonu

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2019-01-15, raštu el.paštu audroban@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijo pr.3, Vilnius, 215kab., 2019-01-15 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.