Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Gervių g. 7 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gervių g. 7, Vilnius, skl.kad.nr.:  0101/0031:16

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Žvybas, zv.mantas@gmail.com, 861547303

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

„Gervių namas“, Antakalnio g. 4a, Vilnius, zv.mantas@gmail.com, 861547303

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Antakalnio g. 4a, Vilnius, 861547303, darbo dienomis, 11-16 val, suderinus laiką telefonu

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu:  zv.mantas@gmail.com, iki 2019-09-16, 18.00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 242 kab.  2019-09-17, 18:00

Atsisiųsti priedą.

2019-10-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams nepritarta.