Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Gervių g. 7, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Gervių g. 7, Vilnius, skl.kad.nr.: 0101/0031:16

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Mantas Žvybas, zv.mantas@gmail.com, 861547303

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Gervių namas“, Antakalnio g. 4a, Vilnius, zv.mantas@gmail.com, 861547303

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Antakalnio g. 4a, Vilnius, 861547303, darbo dienomis, 11-16 val, suderinus laiką telefonu

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Elektroniniu paštu zv.mantas@gmail.com, iki 2019-08-16, 16.00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilnius, Stiklių g. 4, 2019-08-16, 17:30

Atsisiųsti priedą.

2019-08-29

Viešas susirinkimas neįvyko.
Bus organizuojamas viešas svarstymas iš naujo.