Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Girulių g. 22, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Girulių g. 22, Vilnius (žemės sklypo kad. Nr. 0101/0170:407)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas:
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Daugiabutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Vilniaus architektūros studija“

Projekto vadovas: Vytautas Augustinavičius el.p. va@vas.lt 
 +370 687 24672

 Architektas:
Emilis Petkevičius

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB “VILNIAUS KAPITALAS” ĮM. K. 302477811
 Antano Tumėno g. 4 Vilnius (11 aukštas)
 Užsakovo įgaliota atstovė Daiva Tenikaitytė
 daiva@rewo.lt
 +370 615 11996

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
:
P. Lukšio g. 32, IV aukštas, Vilnius tel.+37052614469 nuo 08:00 iki 17:00 iš anksto susitarus. www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.paštu: va@vas.lt, daiva@rewo.lt
 iki 2018-01-09, 15:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
:
Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 2018-01-09, nuo 17:00 val. iki 18:00. 216 salėje

Atsisiųsti priedą.

2018-01-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.