Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų (buto Nr.2) keitimo į paslaugų paskirties patalpas, Tvankstos g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Tvankstos g. 12-2 Vilnius. Kad. Nr. 0101/0167:2091

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Daugiamučiai gyvenamieji pastatai.

Patalpos Nr.2 paskirties keitimas iš gyvenamosios į paslaugų.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Laimis Keizikas ir UAB,,ASL“, Aleksandras Lukšas 869844246 asl.architektai@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB,,Saratogos NT“, Elnių g. 27-6, LT-08101 Vilnius., vaidasmartisius@gmail.com, +37062296296

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  1. Lukšio g. 32, Vilnius +37069844246 10:00-15:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu asl.architektai@gmail.com iki viešojo susirinkimo arba viešojo susirinkimo metu. 2021 04 28 15:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-04-28  15:00

Prisijungimo prie susirinkimo nuoroda

Pavadinimas: Tvankstos g. 12-2 paskirties keitimo viešas svarstymas susirinkimo pradžia 2021 04 28 15:00
Laikas: 2021-04-28 15:00:00

Prisijunkite kompiuteriu arba naudodami mobiliųjų įrenginių programėlę

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTMyMjZmNGMtMDliMC00ZDAwLTllMzctNTczYzI1Nzg1NjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d2eff64-4d40-4fca-ad9a-4396744aa22f%22%2c%22Oid%22%3a%22c6420e14-9a0b-4b1d-b033-39ed3fb132b6%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-05-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.