Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios patalpos- buto Nr. 1 paskirties keitimo į gydymo, Rožių al. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Rožių al. 4, Vilnius; Sklypo unikalus nr.: 4400-4872-1810

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas – pastato paskirtis nekeičiama;

 

Patalpų esama paskirtis – gyvenamoji, numatoma – gydymo.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Architektas Audronis Vydžius“, projektai.av@gmail.com , +37065519222, Audronis Vydžius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vordana“, Rožių al. 4-1, anupras@belmontas.lt,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Aušros vartų g. 5, Pasažo sk., Vilnius. +37065519222, 10:00 – 18:00, darbo dienomis,
iki 2020-02-17

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu projektai.av@gmail.com iki 2020-02-17

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Stiklių g. 4, Vilnius, 2020-02-17 nuo 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-03-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.