Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios patalpos (buto) Nr. 4 paskirties keitimo į paslaugų paskirtį Kareivių g. 9A, Vilniuje, paprastojo remonto projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kareivių g. 9A-4, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 9126/0023:110 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

Esama patalpų paskirtis: Gyvenamoji (butų); Būsima: paslaugų (grožio salonas)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Sandra Paškevičienė, sandra@spveikla.lt, +370 690 93033

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. Ž.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Mykolo Lietuvio g. 35-2, darbo dienomis 8.00-17.00 val. susitarus tel. +370 690 93033

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: sandra@spveikla.lt iki 2021 m. gruodžio 20 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. gruodžio 21 d. 19.30 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQxZDI4YzUtMzhkZi00YmRiLWJlZGYtOTZjNmJiYTBmZmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9dfee1c-f7c4-41b5-8170-f2baa1f30b3b%22%2c%22Oid%22%3a%224da39189-b294-449d-9ef0-6ce33c6c0709%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-12-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams priedąpritarta.