Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo ir administracinio pastato Aguonų g. 17, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Aguonų g. 17, Vilnius, sklypo kadastrinis numeris: 0101/0056:67.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos/Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Daugiabutis gyvenamasis namas (6.3) (būsima – administracinės paskirties pastatai (7.2)) ir administracinės paskirties pastatas (7.2) (būsima – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (6.3)).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, tel. 8-5 2610147, PV Paulius Kijauskas, kval. at. Nr. 0592, kontaktinis asmuo – arch. Tumas Mazūras, kval. at. Nr. A837, el. p. tumas@unitectus.lt, tel. 8 699 56670.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Upės lašas“. Buveinės adresas: A. Goštauto 40A, Vilnius, el. p. info@eika.lt, tel. 8-5 251 4255, kontaktinio asmens el. p. vismantas.jakutis@eika.lt.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, 5 aukštas. Tel. 8-5 2610147 arba 8 699 56670, laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., iš anksto susitarus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2021-03-30 (imtinai) el. paštu: tumas@unitectus.lt.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): viešasis susirinkimas vyks 2021-03-31 (trečiadienį) 17.00 val. nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje, prisijungus –  http://Aguonu17.zoomtv.lt/, (užsiregistruoti galima nuo 16.00 val.).

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1KDGGG

 

2021-05-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.