Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo ir administracinio pastato Žygio g. 97, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žygio g. 97, Vilnius Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0023:330

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama paskirtis:
kita Būsima paskirtis:
kita Esamas naudojamo būdas:
komercinės paskirties Būsimas naudojamo būdas:
komercinės, daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendarbučių paskirties

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama:
adminsitarcinė, numatoma:
adminsitracinė ir gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Alvidas Songaila renova@renova.lt 869821492

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „NT valdymo koncernas“ S. Žukausko g. 39, Vilnius rimantas@ntkoncernas.lt +370 687 31001

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Renova“ patalpos Gedimino pr. 16, Vilnius

869821492

Nuo 2018-12-07 iki 2018-12-21 darbo dienomis 9-16val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu:
UAB „Renova“ Gedimino pr. 16, Vilnius El. paštu:
renova@renova.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „Renova“ patalpose Gedimino pr. 16, Vilnius 2018-12-21 16:30val

Atsisiųsti priedus : PP; 

Vizualizacijos.

2019-02-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.