Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo ir administracinio pastato Žygio g. 97, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žygio g. 97, Vilnius Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0023:330

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama paskirtis:
kita Būsima paskirtis:
kita Esamas naudojamo būdas:
komercinės paskirties Būsimas naudojamo būdas:
komercinės, daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendarbučių paskirties

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama:
adminsitarcinė, numatoma:
adminsitracinė ir gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Alvidas Songaila renova@renova.lt 869821492

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „NT valdymo koncernas“ S. Žukausko g. 39, Vilnius rimantas@ntkoncernas.lt +370 687 31001

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Renova“ patalpos Gedimino pr. 16, Vilnius

869821492

Nuo 2018-12-07 iki 2018-12-21 darbo dienomis 9-16val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu:
UAB „Renova“ Gedimino pr. 16, Vilnius El. paštu:
renova@renova.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „Renova“ patalpose Gedimino pr. 16, Vilnius 2018-12-21 16:30val

Atsisiųsti priedus : PP; 

Vizualizacijos.

2019-02-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.