Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo ir dvibučio gyvenamojo namo Užupio g. 28, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Užupio g. 28, Vilnius kad.nr. 0101/0042:191

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
daugiabučių gyvenamųjų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
daugiabutis gyvenamasis namas ir dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Senojo miesto architektai“ PV D.Sabaliauskienė el.p. diana@smartas.lt, tel. 868755415, UAB „A2SM architektai“ PDV A.Sasnauskas el.p. a.sasnauskas@a2sm.lt, tel. 868647835

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Serenus“ Jogailos g. 9, Vilnius, el.p. p.satikas@newsec.lt, tel. 861178412

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Maironio g. 11, Vilnius projektuotojų UAB „Senojo miesto architektai“ biuras, tel. 852611115, darbo laiku 9-17 h.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018-08-30 raštu projektuotojams UAB „Senojo miesto architektai“Maironio g. 11, Vilnius, ir el.paštu – diana@smartas.lt, smartas@smartas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje Konstritucijos p. 3-239 (Spaudos centro salėje) 2018-08-30 17.30 h.

Atsisiųsti priedą.

2018-09-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.