Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo ir dvibučio gyvenamojo namo Užupio g. 28, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Užupio g. 28, Vilnius kad.nr. 0101/0042:191

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
daugiabučių gyvenamųjų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
daugiabutis gyvenamasis namas ir dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Senojo miesto architektai“ PV D.Sabaliauskienė el.p. [email protected], tel. 868755415, UAB „A2SM architektai“ PDV A.Sasnauskas el.p. [email protected], tel. 868647835

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Serenus“ Jogailos g. 9, Vilnius, el.p. [email protected], tel. 861178412

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Maironio g. 11, Vilnius projektuotojų UAB „Senojo miesto architektai“ biuras, tel. 852611115, darbo laiku 9-17 h.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018-08-30 raštu projektuotojams UAB „Senojo miesto architektai“Maironio g. 11, Vilnius, ir el.paštu – [email protected], [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje Konstritucijos p. 3-239 (Spaudos centro salėje) 2018-08-30 17.30 h.

Atsisiųsti priedą.

2018-09-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.