Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Justiniškių g. 144A, Vilniuje, kitos patalpos Nr. 46 paskirties keitimo į paslaugų, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Justiniškių g. 144A-46, Vilnius, Žemės sklypo kadastrinis Nr.:
0101/0015:118

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, būdas – gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Statinio paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai). Esama patalpų paskirtis – kita, numatoma patalpų paskirtis – paslaugų (grožio paslaugos)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Aedicula“; projekto vadovas Valentinas Vileikis; el. p.:
valentinas_aedicula@yahoo.co.uk; mob. tel Nr.:
868731540

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R. R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žemaitijos g.  8-38, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val., mob. tel. Nr.:
868731540

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2019-02-20; el. paštu:
valentinas_aedicula@yahoo.co.uk arba atvykus adresu:
Žemaitijos g. 8-38, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.; mob. tel. Nr. 868731540

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Justiniškių g. 144A-46, Vilniuje, 2019-02-20, 18:00 val.

Atsisiųsti priedą.