Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 3, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
K. Donelaičio g. 3, Vilnius

kad. Nr.: 0101/0054:147

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
esama paskirtis – kita; esamas būdas – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Paskirtis ir būdas nekeičiami.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama – dvibutis gyvenamasis namas; būsima – daugiabutis gyvenamasis namas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Sigitas Kasteckas,  sigiskast@gmail.com
+37065542432

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
S. D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pamėnkalnio g. 9-26, Vilnius
+37065542432
12:00-13:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pradžios.
Raštu – adresu Pamėnkalnio g. 9-26, Vilnius;
elektroniniu paštu – sigiskast@gmail.com arba saudra@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Pamėnkalnio g. 9-26, Vilnius
2018-05-11
17:00

Atsisiųsti priedą.

2018-05-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.