Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Kalvarijų g. 55, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalvarijų g. 55, Vilniaus m. sav., Vilnius; Sklypo kadastrinis nr.: 0101/0032:675

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma naujo statinio – daugiabučio gyvenamojo namo – statyba.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Architektas Audronis Vydžius“, [email protected] , +37065519222, Audronis Vydžius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Aušros vartų g. 5, Pasažo sk., Vilnius. +37065519222, 10:00 – 18:00, darbo dienomis,
iki 2020-10-05

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu [email protected] iki 2020-10-05

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks svetainėje: meet.google.com/gec-crnq-qbu
2020-10-05, penktadienis, 17:00 – 18:00

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1094bC

2020-12-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.