Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo kapitalinio remonto, keičiant pastogės dalies negyvenamųjų patalpų paskirtį į gyvenamąją ir prijungiant prie buto nr. 6 Dominikonų g. 15 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Dominikonų g. 15, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama (nekeičiama): Kita – gyvenamoji ir komercinės paskirties teritorija (gyvenamiesiems namams, administraciniam, garažų ir pagalbiniams statiniams eksploatuoti)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 Kristijonas Širvinskas, pro@archidemus.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J. Č.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Žalgirio g. 131-304                    14:00-17:00                        861018357

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 Raštu: Žalgirio g. 131-304, Vilnius; El. paštu: info@archidemus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, adresu Stiklių g. 4, Vilnius.  Tel. 8 (5) 262 9646;  el. p. info@vsaa.lt 2019-07-08 17:30

 

Atsisiųsti priedą.