Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Kapsų g. 19A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Daugiabutis gyvenamasis namas Kapsų g. 19A (kad.nr. 0101/0071:302), Vilnius

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma paskirtis: daugiabutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Vyšniauskas

algisarchd@gmail.com

+37068773626

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Kapsų 11“, Filaretų g. 31-5, Vilnius, tel. 867614663, el.paštas slavomir@constra.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. 868773626,

8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00 val.

iki 2021-05-18

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el.paštu algisarchd@gmail.com

iki 2021-05-18

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

organizuojamas 2021-05-18 17:00 val. virtualioje erdvėje, prisijungimo nuoroda
https://zoom.us/j/99962306870?pwd=NjdTSmVHNExvS0ZFVFhTUzdjT3Vqdz09

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius https://arcg.is/1yrL1C0

 

2021-06-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.