Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Kaštonų g. 3, negyvenamųjų patalpų Nr. 12 (un. Nr. 1094-0163-0019:0012), Vilniuje, paskirties keitimo į gyvenamosios (butų) projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kaštonų g. 3, Vilnius. Skl. kad Nr. 0101/0040:240

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis kita. Gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Vaida Cromley, el.paštas: vivaskaite@gmail.com, +370 650 62335

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A. V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Šv. Ignoto g. 5-273, Vilnius, +370 650 62335, darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val., taip pat interneto svetainėje www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2019-01-15 raštu el. paštu: vivaskaite@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas numatomas 2019-01-15, Šv. Ignoto g. 5-273, Vilnius. 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-01-23
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.