Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Kašubų g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kašubų g. 3, Vilniaus m. sav., kad. Nr. 0101/0158:1938 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
6.3 gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Joana Janulevičienė, info@globalus.lt, +370 613 06095

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Facija“, į.k. 302687005, Rasų g. 43, LT-11351 Vilnius, facija@inbox.lt, +370 612 36248

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus r., +370 671 95367, I-IV 8:00-17:00, V-8:00-16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2019-01-18. El.paštu info@globalus.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 2 aukšte, 216 salėje, 2019-01-18, 17:00

Atsisiųsti priedą 1, priedą 2. 

2019-06-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.