Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Kernavės g. 16A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kernavės g. 16A, Vilnius Skl. Kad. Nr. 0101/0032:834 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Devyni architektai“, PV Arūnas Skrolis, el.p. arunas@devyniarchitektai.lt, tel. 869881941.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Infra būstas“, A. Tumėno g. 4 1-27, LT-01109 Vilnius, info@infra.lt, tel. 852498880.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kareivių g. 19-176, Vilnius., tel. 869881941, darbo dienomis ir valandomis, susitarus laiką el. paštu ir/ar telefonu ir www.vilnius.lt puslapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Telefonu 869881941, raštu Kareivių g. 19-176, Vilnius, el. paštu  arunas@devyniarchitektai.lt, iki 2021-09-07

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2021-09-07 (antradienis), 17:00 val. nuotoliniu būdu, su galimybe dalyvauti gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus, gauti atsakymus, prisijungiant nuotoliniu būdu adresu:

https://join.skype.com/Jc0Jn5cCfDIa

3D modelis GIS: https://arcg.is/0iuafz

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-10-18
Po viešo svarstymo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta.
Atsisiųsti priedą.