Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Kernavės g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kernavės g. 4, Vilnius Skl. Kad. Nr. 0101/0032:823

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Arūnas Skrolis, el.p. [email protected] tel. 869881941

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Incentra“, A. Tumėno g. 4 1-27, LT-01109 Vilnius, [email protected], Mob.:

868756777

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kareivių g. 19-176, Vilnius., tel. 869881941, 2018-11-14 – 2018-11-28, 12.00-15.00 val. darbo dienomis

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Telefonu 869881941, raštu Kareivių g. 19-176, Vilnius, el. paštu  [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-11-29, 17.00 val. Konstitucijos pr. 3, 239 salė.

Atsisiųsti priedą.

2018-12-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.