Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo namo Kintų g. 5, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Kintų g. 5, kad. Nr. 0101/0032:708

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Ponama“; vadovas Vidmantas Kančiauskas; info@ponama.lt; +370 618 83846

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Kintų 3“; Vilnius, Konstitucijos pr. 15-93; mantas@grupinispirkimas.lt; +370 659 54282

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Ašmenos g. 4-9, Vilniaus m., darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val., arba Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo- viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  1. paštu – info@ponama.lt iki 2021-12-15 12:00 val

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo data ir laikas 2021-12-16, 17:00 val. Prisijungimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/89986452345?pwd=V0RGSXdMaS94WG9XRGVlMm10dG5wUT09 Prisijungus „chat“ laukelyje nurodykite savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir/ar telefono Nr., siekiant įregistruoti Jūsų dalyvavimą viešo susirinkimo dalyvių sąraše. Susirinkimo metu bus daromas garso ir vaizdo įrašas.

Vilnius 3D https://arcg.is/yLi48

Atsisiųsti priedą

 

2022-02-10
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą