Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo kitos paskirties patalpos keitimo į paslaugų Šv. Stepono g. 5 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šv. Stepono g. 5, Vilnius

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0057:79

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Šv. Stepono g. 5 – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Igor Pasko

El. p. igoris.projektai@gmail.com

Tel. 868428556

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Stiklių g. 4, Vilnius

Tel. 868428556

2019-10-11

17 val. 00 min.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: igoris.projektai@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Stiklių g. 4, Vilnius

2019-10-15

17 val. 00 min.

Atsisiųsti priedą.

2019-11-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.