Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 9, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Klaipėdos g. 9 (kadadastrinis Nr. 0101/0041:228), Vilniaus m.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – „kita“, naudojimo būdas – „daugiabučių gyvenamųjų ir bendrabučių teritorijos“

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato (5N2p, un.Nr. 1094-0166-9052), pagalbinio ūkio paskirties (ūkinio) pastato (18I1/ž, un.Nr. 4400-0280-0040) ir kitos paskirties (kiemo rūsio) priklausinio (19H0/b, un.Nr. 4400-2068-8019) rekonstravimas [7.2, STR 1.01.08:2002] į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučius)) pastatus [6.3, STR 1.01.03:2017] su komercinėmis patalpomis ir požemine automobilių saugykla

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“  SPV, SPDV Marija Nemunienė, el.p. marija@pri.lt; tel. +370 5 2618411,

UAB „Arches“ statinio architektas Edgaras Neniškis,  el.p. info@arches.lt; tel. +370 650 16356.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Deifakta“, Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius, el.p. info@deifakta.com; tel. +370 675 72799

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius, UAB „Arches“ studija, tel. +370 650 16356, darbo dienomis 09:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu projektuotojams UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4, LT-01131 Vilnius ir el.p. marija@pri.lt; iki 2018-11-15 17:30 val. ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (2 aukštas, 215 salė); 2018-11-15, ketvirtadienį, 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Miesto plėtros departamente nepritarta. Pateikti Kultūros paveldo specialistų derinimą. Objekto projektinius pasiūlymus teikti svarstyti Lietuvos architektų sąjungos Urbanistikos ir architektūros ekspertų tarybai.

2019-03-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.