Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Kreivasis skg.7, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kreivasis skg. 7, SKL.KAD.NR. 0101/0042:208

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra kita.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamų statinių pagrindinės naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (vienbutis pastatas)

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis –  Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ARCHITEKTŪROS LINIJA“

PV Gintaras Čaikauskas

gintaras.caikauskas@architekturoslinija.lt

+37069874536

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „MRS“

Naujoji g. 2D, LT-63250 Alytus

eimutis20@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Aukštaičių g. 12-21, +37069874536, nuo 10.00 val. iki 17.00 val.,

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Elektroniniu paštu gintaras.caikauskas@architekturoslinija.lt  iki  2020-11-27

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020-11-27, 17:00,

transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/93227240286?pwd=SktJUkhxeFlMbTY5emdGb0o3cE9ydz09

Passcode: linija

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/z5DnS0

 

2021-03-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams nuspręsta pritarti

Atsisiųsti priedą