Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Krėvos g.13, Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilniaus m.sav., Krėvos g.13, žemės sklypo kadastro nr. 0101/0072:170

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Pagrindinė naudojimo žemės paskirtis- Kita, žemės sklypo naudojimo būdas- Gyvenamosios teritorijos.
Sklypo plotas- 946 m2.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Pastatas- gyvenamas, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis- gyvenamoji (trijų ir daugiau butųdaugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Karol Kozlovski, 865544040, info2kprojektai@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
J.O.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
A.Vivulskio g.23 / 865544040 / 9:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
2019.08.30 / info2kprojektai@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilnius, Konstitucijos pr.3, 216 k. / 2019-09-10 17.30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-09-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.