Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Krivūlės g. 3 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Krivūlės g. 3, Vilnius;

Sk.kad.Nr. 0101/0058:102

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis – Kita; Naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai- skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Idea urbana“, PV Auksė Budinienė; el. paštas: info@ideaurbana.lt; tel. 85 2113331.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):  

UAB „Rea LT“,  Trakų g. 13-14, Vilnius, el. p. l.volynec@icloud.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Vilnius, Sporto g. 10; tel. 85 2113331; 9:00-17:00.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima el. paštu info@ideaurbana.lt ir raštu, adresu Vilnius, Sporto g. 10  iki 2019-09-10; .

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilnius, Stiklių g. 4; 2019-09-10; 17:30.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-10-08

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą