Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo kūrybinių dirbtuvių Nr. 18 paskirties keitimo į gyvenamąją A.Mickevičiaus g. 7 Vilniuje projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

A.Mickevičiaus g. 7-18, Vilnius . Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0039:1335

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis :Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė  naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų- daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “Geri Architektai“

 

Milda Mikulionytė-Ogorodova    el. paštas m.mikulionytė@gmail.com   tel. nr. 861670564

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

B. Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Projektavimo įmonės patalpose: Volungės g. 12, Vilnius

tel.  861670564

Laikas 9:00-15:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Projektinius pasiūlymus teikti iki 2019-07-01

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti : el. paštas m.mikulionytė@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, 215 kab. 2019-07-01  17  val.

Atsisiųsti priedą.  

 

2019-07-29

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą