Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo kūrybinių dirbtuvių Nr. 56 paskirties keitimo į gyvenamąją Lvovo g. 81, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilniaus m., Lvovo g. 81-56

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Statinys – daugiabutis gyvenamasis namas, paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų);

Patalpa, kurioje vykdomas paskirties keitimas – kita, būsima paskirtis – gyvenamoji (butų)
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas ir telefono numeris
A. Kapustino IĮ „ARTA“, PV Aleksandras Kapustinas, el. paštas: kapualek@gmail.com, mob.
Tel.: +370 699 39739

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
R.M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vilniaus m., A.Goštauto g. 8-212, mob. Tel.: +370 699 39739, darbo dienomis – 9-17h iki
2021-06-16

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
El. paštu: kapualek@gmail.com;
Raštu: Vilniaus m., A.Goštauto g. 8-212; Iki 2021-06-16 17h

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
VIEŠAS SVARSTYMAS VYKS EL.BŪDU, ZOOM PROGRAMĖLĖS PAGALBA:
ZOOM susirinkimo tema: Daugiabučio gyvenamojo namo Lvovo g. 81, Vilniuje, kūrybinių
dirbtuvių Nr. 56 paskirties keitimo į gyvenamąją projektas, atliekant paprastąjį remontą
Laikas: 2021-06-16 17:30h
https://us04web.zoom.us/j/71000059925?pwd=MThjbFA2MDBFRVVxVEV6NXc1c05PQT09

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.