Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo kūrybinių dirbtuvių patalpų Nr. 96A paskirties keitimo į gyvenamąsias, Vasario 16-osios g. 2, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vasario 16-osios g. 2, Naujamiesčio seniūnija, Vilniaus miestas;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Sklypas nesuformuotas

Žemės sklypo naudojimo būdas: Valstybinė žemė

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Daugiabučio gyvenamojo namo Vasario 16-osios g. 2, Vilniuje, kūrybinių dirbtuvių patalpų Nr. 96A paskirties keitimo į gyvenamas, atliekant paprastąjį remontą projektas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Architektų grupės poligonas“, PV Laimonas Lazauskas, mob. tel. 8 686 09469, laimonas@polygon.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.  

p. L. J.;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo metu nuo 8:30 iki 17:30, pietaujame nuo 13:30 iki 14:30;

Skambinkite 8 686 09469.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2021 sausio 19 dienos lauksime Jūsų minčių, pastabų, pasiūlymų.

Laiškus rašykite UAB „Architektų grupės poligonas“ M. K. Paco gatvė Nr.4, Vilnius LT-10309;

Elektroninius laiškus rašykite laimonas@polygon.lt;

Skambinkite: 8 686 09469;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 sausio 19, nuo 18:00 iki 19:00;

Esant ekstremaliai padėčiai, kviečiu susirinkime dalyvauti nuotoliniu būdu.

https://zoom.us/j/92533290008?pwd=dUdZUnZYenFQYUhGaHo3bENsNnFGUT09

Meeting ID: 925 3329 0008

Passcode: mRF5Kz

 

Atsisiųsti priedą.

2021-02-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.