Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Laurų g. 48 Vilniuje, rekonstravimą

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Laurų g. 48, Antakalnio sen., Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0003:2403

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama: kitos paskirties žemė, būdas- daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) daugiabučiai pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. (8 5) 2610011, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, tel. 8615 69141, el. paštas: [email protected] 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB “SportIN Grupė”, Polocko g. 7A, 01204 Vilnius, el. p.:[email protected], tel. 8686 78862.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymas adresas, telefono numeris ir laikas

Su parengtais pasiūlymais galima susipažinti iki 2019-11-25 R. Mažeikaitės I.Į. “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje, tel. (8 5) 2610011,  darbo dienomis nuo 15.00 iki 17.00 val., suderinus laiką telefonu, ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2019-11-25 projektuotojui el. paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio mėn. 25 d. 17:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, II a., 216 kab.

Atsisiųsti priedą.

2019-12-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.