Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Linkmenų g. 13, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Linkmenų g. 13, Vilnius

Sklypo duomenys:
unikalus Nr. 4400-1661-5104, kadastro Nr. 0101/0032:1012

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Processoffice UAB, juridinio asmens kodas:
300875581, adresas:
Kražių g. 25, 01108, Vilnius,

tel.:
+370 5 261 02 21, el. paštas:
info@processoffice.lt

Projekto vadovas, architektas:
Vytautas Biekša (atest. Nr. A 1460)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
„Naujasodžio agrofirma“ UAB
adresas: Viršuliškių skg. 34, 05132, Vilnius. El.paštas info@yit.lt, tel. +370 5 2731470

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
VIETA:
Processoffice UAB adresas:
Kražių g. 25, 01108, Vilnius, +370 5 261 02 21, +370 698 13878

LAIKAS:
nuo 2018-11-19 iki 2018-12-04 pirmadieniais – penktadieniais 10:00-18:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
IKI:
2018-12-04 12:00 val. el. adresu info@processoffice.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
VIETA:
Vilniaus miesto savivaldybė, adresas:
Konstitucijos pr. 3, 216 salė, 09308 Vilnius.

LAIKAS:
2018-12-04 antradienis, pradžia 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-12-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.