Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Lukšinės g. 27 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Lukšinės g. 27. Sklp, kad. nr. 0101/0158:2234.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita (KT);

būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2).

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Jonas Martinkus, jonas.martinkus@gmail.com, +37069381124

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Interresta”, Č. Sugiharos g. 2-5, LT-05115 Vilnius, info@interresta.lt, +37062628806.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. UAB “Interresta” patalpose, Č. Sugiharos g. 2-5, LT-05115 Vilnius, +37062628806.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki viešo susirinkimo pasiūlymai teikiami raštu statytojui Č. Sugiharos g. 2-5, LT-05115 Vilnius, projektuotojui elektroniniu paštu jonas.martinkus@gmail.com arba įteikiami tiesiogiai statytojui viešo susirinkimo metu.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3-244, 2019-07-29 17:00.

Atsisiųsti priedą.

2019-08-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.