Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. 3, Vilniuje prekybos patalpų Nr.103 paskirties keitimo į gydymo projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
M.K.Čiurlionio g.3, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0054:150.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Sklypo naudojimo paskirties yra ir lieka – kita, komercinės ir daugiabučiu pastatų paskirtis.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Statinio paskirtis yra ir lieka – daugiabutis gyv. Namas. Projektuojamų patalpų komercinė paskirtis keičiama į gydymo.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Archdeka“, projekto vadovas Dainius Čižas (A239), el.p. dainius@archdeka.lt , 8 687 19984.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Laboratorinės technologijos“,įm.k. 303072399, Polocko g.40-10, Vilnius, labtech5@inbox.lt , 8693 49747

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
M.K.Čiurlionio g. 3- 103, Vilnius, t. 8687 19984 ir 8 693 49747 iki 2020 01 20d.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
el.p. dainius@archdeka.lt ir labtech5@inbox.lt bei tel. 8687 19984 ir 8 693 49747 iki 2020 01 20d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
M.K.Čiurlionio g. 3- 103, Vilnius, 2020 01 21 d. 17,00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-01-31

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.