Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo M.K. Čiurlionio g. 36, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
M.K. Čiurlionio g. 36, Vilnius

(Skl. Kad. Nr. 0101/0054:54 )

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „GERI ARCHITEKTAI“, Vytautas Rimkevičius, el.p.: info@architektugrupe.lt, tel.:
861155004

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
B.M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Šviesos g. 4D-2, 03113 Vilnius, tel.  861155004;

I-IV 14-17 val. (Tikslų laiką susiderinus telefonu 861155004)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti registruotu laišku adresu:
Šviesos g. 4D-2, 03113 Vilnius, arba elektroniniu paštu:
info@architektugrupe.lt, iki 2019-02-08 17:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Šviesos g. 4D-2, 03113 Vilnius.

2019-02-08; 17: 00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-07-22

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą