Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo M. Mažvydo g. 29, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m. savivaldybė, Smalinės k., M. Mažvydo g. 29 (sk. kad nr. 0101/0167:2287)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai))

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Živilė Putrimaitė, zivile@a01.lt, +370 6160 7573

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Vilmestos projektai“, Nidos g. 2- 47, Vilnius, info@vilmesta.lt, +370 5240 6467

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius, +3706 160 7573, darbo dienomis 9:00 – 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu: zivile@a01.lt iki 2021-11-25 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2021-11-25 17:00 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu „Google Meet“ platformoje:

Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ayf-bycf-cjc

Susirinkimo ID: ayf-bycf-cjc

Slaptažodis: ‪394 501 674#

 

Atsisiųsti priedą.