Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo maitinimo paskirties patalpų nr. 143 paskirties keitimo į administracinę I. Kanto al. 3 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

I. Kanto al. 3, Vilnius, žemės sklypas nesuformuotas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

 

UAB „Statybos projektai“

SPV Romas Kerulis

Gintautas Žygaitis, el. paštas:

info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

J.L., adresas:

Santariškių g. 39H-10, Vilnius, el. paštas:

lokode@gmail.com, tel. Nr. +370 60077677

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

I.Kanto al. 3-143, Vilnius, tel. Nr. +37062137856, laikas: 10:00 – 17:00 nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.

Iki 2019-04-29 d., 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2019-04-29 d., 18:00 val.

el. paštu info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

I. Kanto al. 3-143, Vilnius, 2019-04-30 d., laikas 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-05-23

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą