Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Mėsinių g. 9 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Mėsinių g.9, Vilnius. Skl. Kad.Nr.0101/0057:210

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aurelija Stancikienė   elektroninis paštas [email protected]

J.Basanavičiaus g.16-64, Vilnius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

J.Basanavičiaus g.16-64, Vilnius  +370 683 06266

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu  iki 2020-01-06 17 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Stiklių g.4, Vilnius, Vilniaus Senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose,  2020-01-07  17:00-18:00

Atsisiųsti priedus:

PP_Mėsinių g. 9; 

Grafinė dalis.

2020-02-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.