Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Meškonių g. 14 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Meškonių g. 14, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0064:120

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamieji pastatai. Trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lina Šantaraitė, el.p. lina.santaraite@prc.lt, tel. 8 6 555 2532

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, El. p. savivaldybe@vilnius.lt, Tel. 8 5 211 2000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius,Tel. 8 5 231 4672, 8 6 555 2532, darbo dienomis 09-17 val. iki 2019-05-16

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-05-16 pasiūlymus teikti el.paštu: lina.santaraite@prc.lt arba registruotu laišku, adresu Žemaitės g. 21 LT-03118 Vilnius

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 salė. 2019-05-16, 17.15 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-05-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.