Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Naugarduko g. 62 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Naugarduko g. 62, Vilnius ; Sklypo Kad. Nr. 0101/0055:73 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Planuojama gyvenamoji teritorija, skirta daugiabučių gyv. pastatų statybai (G2) ir

Dalies teritorijos planuojamas žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorija (K), planuojamas žemės naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos teritorija (K1)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji paskirtis, korpusai A;B ir Administracinė paskirtis – korpusas C

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Atstovas- UAB „Cloud Architektai“ Architektas Gediminas Čepokas

El. P.   gediminas@cloudarchitektai.lt. Tel. 867211296

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas- UAB ,,Lelija“, Panerių g. 43, L T-03202 Vilnius, tel. (8 5) 233 0761, faksas (8 5) 213 5577. El. paštas info@lelija.eu, www.lelija.eu

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Konstitucijos Pr. 21C ; Quadrum North, 3 aukštas 2019-Liepos mėn – 03 dieną, 17.00-18.00 val.

Vilniaus miesto Savivaldybės informacinė sistema, skiltyje “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą“ objekto pavadinimas:  Daugiabutis gyvenamasis pastatas (6.3),

Naugarduko g. 62, Vilnius. Statybos projektas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti E. Paštu:  viesinimas@cloudarchitektai.lt, nuo 2019-06-24 iki

2019-07-10 dienos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3;  Salė Nr. 216 ; Tel. 867211296 ;

2019 – liepos mėn.  – 12 dieną, nuo 17.00 iki 18.00 val.

Atsisiųsti priedus:

Projektiniai_ 1-27_;

Projektiniai__ 28-54. 

 

2019-08-06

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą