Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Naujakurių g. 27A Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., Naujakurių g. 27A, skl. kad. Nr. 0101/0024:116

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita,  Naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: Vienbutis gyvenamasis namas, Numatoma: Daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Tavo projektas, PV Remigijus Jutelis. E.paštas: info@tavoprojektas.lt   Mob.: 868541094

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G. M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Konstitucijos per. 23, “B” korpusas, 614 kabinetas, iki 2019-11-25

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai priimami iki 2019-11-25 dienos, 12:00   E.paštu: info@tavoprojektas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, 216 kabinetas, 2019-11-25 dieną, 17:00-18:00

Atsisiųsti priedą.

2020-02-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.