Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos palėpės dalies Nr.14 keitimo į gyvenamąją, sujungiant su butu Nr. 6,a Algirdo g. 41 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Daugiabutis gyvenamasis namas Algirdo g 41, Vilnius, (un.nr.:1094-0010-9011);

Butas Nr.6A – un.nr.:1094-0010-9011:0005;

Negyvenama palėpė Nr.14 – un.nr 4400-2328-5530:9411 ;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Nėra

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Butas Nr.6A – esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji;

Palėpė Nr.14 – esama naudojimo paskirtis – negyvenamoji, numatoma paskirtis – gyvenamoji;

 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Dovydas Čipkus (dcipkus@gmail.com; tel nr. 861419018)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L.L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Goštauto g 8-336,Vilnius, darbo dienomis, sutarus laiką telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai teikiami raštu elektroniniu paštu iki 2019 04 02.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Susirinkimas vyks adresu:

Konstitucijos pr. 3, salė 216;  2019 04 11, 17 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-05-08
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.