Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos pastogės dalies paskirties keitimo į gyvenamąją, sujungiant su butu nr. 3 Latvių g. 28 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Latvių g 28, žemės sklypo kadastrisnis nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0039:82 Vilnius m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, Naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos.

Sklypo paskirtis ir būdas nekeičiami.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastogės patalpos paskirties keitimas iš „Kita“ į „Gyvenamoji (butų)“

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Alina Samukienė, El. p.: Alina.samukiene@gmail.com

Universiteto g. 4, Vilnius

Tel. nr.: (8-687)21632

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G. I.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Univbersiteto g. 4, Vilnius

(8-687)21632

iki 2019 09 18

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlimus teikti elektroniniu paštu iki 2019 09 180

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Universiteto g. 4, Vilnius 2019 09 20 17.55 h

Atsisiųsti priedą.

2020-12-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.