Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją, sujungiant su butu Nr. 14 J. Basanavičiaus g. 17 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pastatas J. Basanavičiaus g. 17 Vilniuje (un. Nr. 1094-0118-2018);  žemės sklypo kad. Nr. 0101/0054:252; patalpos: butas Nr.14 (un. Nr. 1094-0118-2018:0015) ir neįrengta pastogė

(un. Nr.4400-0433-6636:9923);

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimos būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (3 ir daugiau butų). Negyvenamos patalpos  esama paskirtis „neįrengta pastogė“ keičiama į „gyvenamąją (butų)“ paskirtį.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Monresta“ SPV, SPDV Nijolė Ščiogolevienė, el. p.  [email protected];

tel. +370 5 2618411.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Fizinis asmuo Ž. G-F

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Monresta“ Universiteto g. 4, LT-01131 Vilnius, 305 kabinetas, tel.+370 5 2618411, iki 2019-06-06 darbo dienomis 10.00-16.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Paštu Nijolei Ščiogolevienei, UAB „Monresta“, Universiteto g. 4, LT-01131 Vilnius,

iki 2019-06-06.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kab. 215, 2019-06-06, Ketvirtadienį, 17.30  val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-06-26

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą