Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją Vilniaus g. 12 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 Vilniaus g. 12, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 Sklypas nesuformuotas

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 Esama – neįrengta pastogė, numatoma –gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 UAB „Renova“,  S. Baublys, simas.baublys@renova.lt, +37068220018

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 I, M

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius d.d. 9:00-17:00

UAB „Renova“, Gedimino pr. 16, Vilnius, +37069821492, d.d. 9-16:30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 Raštu: UAB „Renova“, Gedimino pr. 16, Vilnius, el.paštu: renova@renova.lt, iki 2019-04-09

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-04-09, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius, 17: 30

Atsisiųsti priedą.

2019-05-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.