Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos patalpos- kūrybinių dirbtuvių paskirties keitimo į gyvenamąją, įrengiant du butus Didžioji g. 15-15, Vilniuje, projektavimą

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Didžioji g. 15-15, Senamiesčio sen., Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypas nesuformuotas.

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) daugiabučiai pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. (8 5) 2610011, PV Nijolė Ščiogolevienė, tel. 8615 69141, el. paštas: matriumas@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A. Ž.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymas adresas, telefono numeris ir laikas

Su parengtais pasiūlymais galima susipažinti iki 2019-07-12 R. Mažeikaitės I.Į. “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje, tel. (8 5) 2610011,  darbo dienomis nuo 15.00 iki 17.00 val., suderinus laiką telefonu, ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2019-07-12 projektuotojui el. paštu: matriumas@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2019 m. liepos mėn. 12 d. 17:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, II a., 215 kab.

Atsisiųsti priedą.

2019-08-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.