Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos patalpos-neįrengtos pastogės Nr.32A paskirties keitimo į kūrybinę dirbtuvę Pylimo g.35 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Pylimo  g.35, Vilnius,  Skl.kad.nr.  nesuteiktas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės  sklypas  nesuformuotas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis  gyvenamasis  namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV  Ugnė  Rotomskienė ; mob.tel.nr.+37062749446;  ugne.rote@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.     S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniuje,    LT-09310 Kalvarijų g.1-01 ,  TEL.NR. +37062749446  iki  2019-10-01 d. 15val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Paštu :  ugne.rote@gmail.com  iki 2019-10-01 d. 15 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniuje,  LT-09310 Kalvarijų g.1-01 ,  2019-10-01 d.    17val.

 

Atsisiųsti priedą.

2019-10-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.