Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos patalpos nr. 7a paskirties keitimo į paslaugų- kirpyklą, Paupio g. 13, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Paupio  g. 13. Vilnius, kad. Nr. 0101/0042:152

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama. Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – daugiabutis (un.nr. 1094:0273:2014)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/, Polocko g. 4-101, Vilnius. Iki 2020-02-07. Laikas nuo 14:00-16:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-02-07, 16:00 val., el. paštu: [email protected], tel: +370 671 66001, el. paštas;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA, Stiklių g. 4,Vilnius, tel. (8 5) 212 2535, el.p. [email protected], data 2020-02-07. Laikas nuo 17:00 val. – 18:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-02-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.