Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos patalpos paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) ir atidalinimo į du nekilnojamus turtinius vienetus J. Jasinskio g. 7-4 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, J. Jasinskio g. 7-4

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Valstybinė žemė, žemės sklypas nesuformuotas, pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas nenustatytas.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama pastato paskirtis – Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas
Esama patalpos paskirtis – Paslaugų, Numatoma paskirtis – gyvenamoji (butų)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Agnė Vencienė, info.architektura@gmail.com, tel. nr.: 862648464

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
L.T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
P. Lukšio g. 7, Vilnius, 3 aukštas, UAB „A&A Architects” patalpos, tel. nr.: 862648464, nuo 2019 m. liepos 8 d. iki liepos 22 d. nuo 09:00 iki 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymai gali būti teikiami el. paštu: info.architektura@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
P. Lukšio g. 7, Vilnius, 3 aukštas, UAB „A&A Architects” patalpos, 2019 07-22 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-06

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą